DRINKE WEB SİTESİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ
 
Değerli Müşterimiz,
 
6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca ad-soyad, doğum tarihi, T.C. Kimlik numarası, telefon numarası, e-posta adresi, adres, anketler ve yarışmalar kapsamında iletilen fotoğraf, video kayıtları ve sair kanallar üzerinden herhangi bir şekilde tarafımızla paylaştığınız diğer her türlü kişisel verileriniz, otomatik arama makineleri, görüntü ve ses kaydı cihazları, çerezler vasıtasıyla veya diğer vasıtalarla otomatik şekilde toplanan kişisel verileriniz olarak tarafımızla paylaştığı güncellenmiş teslimat ve adres bilgileri, hesap bilgileri, satın alma, sayfa görüntüleme bilgileri; aranan terim ve arama sonuçları vb. bilgiler, ödenmiş listelemeler (Sponsorlu Bağlantılar gibi) gibi kişisel verileriniz veri sorumlusu sıfatıyla Dimes Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından kural olarak açık rızanıza istinaden işlenmektedir. Lakin KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak 5.1. ve 6.2. maddeler kapsamındaki kanuni yükümlülüklerimizi yerine getirmek, bir sözleşmenin kurulması veya ifası, hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması ve temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermeksizin, meşru menfaatlerimizin korunması amacıyla ve alenileştirdiğiniz kişisel veriler bakımından açık rızanız olmaksızın da işlenebilmektedir.
 
Bu kapsamda yukarıdaki durumların mevcut olması halinde İnternet Siteleri üzerinden sipariş edilen veya satın alınan ürün ve hizmetlerin tarafınıza sağlanması, bu kapsamda gerekli durumlarda iletişime geçilmesi, mağazamızdan alım-satım işleminin yapılabilmesi, POS kullanımı, iade işlemleri, nakliye hizmetleri, elektronik ticaret kapsamında mesafeli satım sözleşmesinin kurulması, ürün yahut hizmet satışı, tedariki, teslimi, soru ve şikâyetlerinizin alınması, size cevap verilebilmesi, gerektiğinde olası bir uyuşmazlıkta kullanılması, maliyet azaltılması, kaynakların verimli kullanımı, çağrı merkezi hizmet kalitesinin gözlemlenmesi gibi meşru menfaatlerimizi korumak amacıyla Kişisel Verilerinizi işlemekteyiz. Ayrıca katıldığınız yarışmalar ve Sosyal Medya kanalları gibi vasıtalarla sizin alenileştirdiğiniz Kişisel Verilerinizi de ayrıca bir daha rızanız aranmaksızın KVKK kapsamında izin verilen ölçüde işleyebilmekteyiz.
 
Kişisel verileriniz işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlar dâhilinde KVKK 5.1. ve 6.2. maddeler kapsamında açık rızanızın alınması şartı ile işlenebilmektedir. Ayrıca mevcut programlarımız ve üyeliklerimiz, üyelerine özel avantajlar sunduğundan, program/üyelik avantajlarından yararlanabilmek adına programlara dâhil olmanız/üyelik yaptırmanız ile birlikte Kişisel Verilerinizin istisnai haller dışında da işlenmesine açık rıza vermektesiniz. Ayrıca bu açık rızaya istinaden internet reklamcılığı, Targeting, Re-targeting, çapraz satış, kampanya, fırsat ve ürün/hizmet reklamları gibi size özel ürün ve hizmetlere yönelik fırsatların sunulması amacıyla işlenmesi, bu amaçla Çerez kullanılması, tercihlerinizi ve son satın almalarınızı göz önünde bulundurarak ticari tekliflerde bulunulması; internet sitelerimizden nasıl haberdar olduğunuzu belirlemek, tekil kullanıcı kaydı üzerinden anonim olmayan trafik istatistikleri oluşturmak, İnternet Sitelerini ziyaretinizi daha keyifli hale getirip internet sitelerinin kullanımını ve işlevselliğinin arttırılması, internet sitelerini ziyaretiniz esnasında sizi tanımak ve beklentilerinize ve ilgi alanlarınıza uygun hale getirilmiş içerik ve kişiselleştirilmiş tarama imkanı sağlanması amacıyla işlenmesi, bu amaçla Çerez kullanılması ayrıca satış ve pazarlama faaliyetleri için yapılacak başta sizlere özel reklam, kampanya, avantajlar ve diğer faydaların sunulması ve sair pazarlama ve CRM çalışmalarının yürütülmesi amacıyla işlenmesi, bu amaçla çerez kullanılması; yeni ürün ve hizmet modellerinin oluşturulması amacıyla işlenmesi, bu amaçla çerez kullanılması; elektronik ticari iletilerin (kampanya, newsletter, müşteri memnuniyet anketleri, ürün ve hizmet reklamları gibi) gönderimi; hediye ve promosyon ve sair dergi/süreli yayın gönderimi; kurumsal iletişim ve bu kapsamda sair etkinlik ve davetlerin düzenlenmesi ve bunlar hakkında bilgilendirme yapılması amaçlarıyla işlenmektedir.
 
Kişisel Verileriniz yukarıda KVKK 5.2. ve 6.3. maddeler kapsamında belirlenen amaçların varlığı halinde açık rızanız aranmaksızın yahut Aydınlatma Metninde yer alan amaçlarla KVKK 5.2. ve 6.3. madde kapsamında açık rızanıza istinaden yurtiçinde ve yurtdışında bulunan depolama, arşivleme, bilişim teknolojileri desteği (sunucu, hosting, program, bulut bilişim), güvenlik, çağrı merkezi, satış, pazarlama gibi alanlarda destek aldığımız üçüncü kişilere, işbirliği yapılan ve/veya hizmet alınan grup şirketlerine, iş ortaklarına, tedarikçi firmalar, bankalar, finans kuruluşları, hukuk vergi vb. alanlarda destek alınan danışmanlık firmalarına, satış, pazarlama, Targeting, re- targeting ve Dimes Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin faaliyetleri ile ilgili sair alanlarda destek veren üçüncü kişilere (e-posta gönderimi, kampanya oluşturulması amacı ile reklam firmaları, CRM desteği veren firmalar ve benzeri) ile kurum ve kuruluşlara aktarılabilir, işlem sürecinde bu üçüncü kişiler tarafından gerekli değerlendirmenin yapılması amacıyla sınırlı ölçüde işlenebilir ve devir halinde devralan taraf varlıklarla birlikte bu varlıklara bağlı değerler olan Kişisel Verilerinizi kendisi veri sorumlusu olacak şekilde işlemeye devam edebilir. 
 
Kişisel Verileriniz, KVKK başta olmak üzere Kişisel Verilerin korunmasına ilişkin mevzuata ve diğer mevzuatta zorunlu kılınan sürelere uygun şekilde her halükârda ve mevzuatta bir süre öngörülmemiş ise kişisel veri işleme amacının gerektirdiği süre kadar muhafaza edilir. Tutulan veriler verinin işlenmesini gerektiren sebepler sona erdikten sonra silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.
 
Söz konusu kişisel verileriniz; “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”, “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.” hukuki sebeplerine dayalı olarak işlenme amacı için gerekli olan süre kadar saklanmak üzere; web sitesinde yer alan üyelik formu aracılığıyla toplanmakta olup ilk paragrafta belirtilen amaçlarla ve işlemenin hukuki sebepleriyle sınırlı olarak yasal zorunluluk hallerinde ve talep edildiği takdirde yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılabilmektedir.
 
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11’inci maddesi kapsamındaki talep ve başvurularınızı Şirketimize iletebilirsiniz. Konu hakkında ayrıntılı bilgi edinmek için lütfen internet sitemizde yayımlanan ___________ “Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikamızı” inceleyiniz.
 
Saygılarımızla bilgilerinize sunarız. 
 
cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR