MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

 
 1. TARAFLAR
 
 1. Satıcı
 

Unvan: NOBEL PAZARLAMA LİMİTED ŞİRKETİ

Adres: MERKEZ MEVKİİ VALİ ZEKAİ GÜMÜŞDİŞ BLV. NO: 208 TAŞLIÇİFTLİK KÖYÜ/ MERKEZ/ TOKAT

Telefon: 0 216 499 07 07

Çağrı Merkezi: 444 0 367

Faks: 0 216 499 74 18

E-Mail: [email protected]

Ürün İade Adresi: Dimes İzmir Fabrika / Kemalpaşa Org. San. Bölg. Mah. Gazi Blv. No:181/1İzmir

MERSİS Numarası: 2970055398

 
 1. Alıcı
 

Ad/Soyad/Unvan: _______________

Adres: _______________

Telefon: _______________

E-Mail: _______________

 

Alıcının ticari ya da mesleki amaçlarla hareket eden gerçek veya tüzel kişi olması ve/veya Sözleşme konusu Ürüne ait faturanın ticari ya da mesleki amaçlarla hareket eden bir Alıcı adına kesilmesi durumunda; Alıcı, işbu Sözleşmede ve ilgili mevzuat hükümlerinde düzenlenen tüketici haklarından ve imkanlarından faydalanamaz

 
 1. KONU
 

Alıcının Satıcıya ait drinke.com internet sitesi üzerinden satın aldığı, nitelikleri ve satış fiyatı aşağıda belirtilen Ürünün satış koşulları ve teslimine ilişkin ilgili tüm yasal düzenlemeler ve uygulamalar gereğince tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

 
 1. ÜRÜN BİLGİLERİ
 
 1. Ürün Nitelikleri
 

Ürün Cinsi/Modeli: _______________

Ürün Adedi: _______________

Satış Fiyatı (KDV Dahil): _______________

Vadeli Fiyatı (KDV Dahil): _______________

Ara Toplam: _______________

Kargo Ücreti: _______________

Hediye Çeki: _______________

Toplam: _______________

 
 1. Ödeme ve Teslimat
 

Ödeme Şekli ve Planı: _______________

Teslimat Adresi: _______________

Teslim Edilecek Kişi: _______________

Fatura Adresi: _______________

 
 1. Alıcı, kredi kartı veya banka kartı aracılığı ile peşin veya taksitli şekilde ödeme yapacak olup Ürün, Satıcıya siparişin ulaştığı günden itibaren en geç ________7_______ gün içerisinde  _______________ Kargo firması vasıtası ile teslimat adresine gönderilecektir.
 
 1. Teslim anında Alıcının ya da Alıcının belirlediği üçüncü kişinin adresinde bulunmaması durumunda Satıcı edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir. Bu nedenle, Alıcının Ürünü geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile Ürünün kargo şirketinde beklemiş olması ve/veya kargonun Satıcıya iade edilmesinden dolayı oluşan giderlere Alıcı katlanacaktır.
 
 1. Kargo ücreti, Ürün bedeline dahil olmayıp Alıcı tarafından ödenecektir.
 
 1. Alıcının kusuru veya ihmali dolayısıyla Ürünün belirtilen süre içerisinde ve/veya taahhüt edilen şekilde ve taahhüt edilen kişiye teslim edilememesi durumunda Satıcıya hiçbir sorumluluk atfedilemez.
 
 1. Ürünün haklı bir nedenle tedarik edilemeyeceğinin anlaşılması ve Alıcının bu konuyla ilgili açık ve anlaşılabilir bir şekilde bilgilendirilmesi ve onayının alınması halinde Alıcıya, sipariş ettiği Ürünle eşit kalite ve fiyatta başka bir ürün tedarik edilebilecektir.
 
 1. Satıcı, sipariş konusu Ürünün tedarikinin imkansızlaşması halinde, bu durumu öğrendiği tarihten itibaren ________7_______ gün içinde ALICI’ya yazılı veya kalıcı veri sağlayıcısı ile bildirir ve 14 (on dört) günlük süre içinde toplam bedeli ALICI’ya iade eder.
 
 1. Alıcıya ait kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile Ürünün tesliminden sonra ilgili banka veya finans kuruluşunun Ürün bedelini Satıcıya ödememesi halinde, Alıcı kendisine teslim edilmiş olan Ürünü 3 iş günü içinde Satıcıya iade etmek zorundadır. Bu durumda kargo masrafı Alıcıya aittir.
 
 1. İşbu Sözleşmenin ayrılmaz parçası olan Ön Bilgilendirme Formunun onaylanarak Mesafeli Satış Sözleşmesinin akdedilmesinden sonra, herhangi bir nedenle Ürün bedeli ödenmez ise veya banka ödemesi iptal edilirse, Alıcının Ürün bedelini ödeyerek Satıcıyı bilgilendirmesine dek; Satıcı Ürünün teslimi yükümlülüğünden imtina edebilir.
 
 1. Satıcı mücbir sebepler, teslimi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesintiye uğraması ve başkaca olağanüstü durumlar nedeni ile Ürünü süresi içinde teslim edemez ise bu durumu Alıcıyı bildirecektir. Bu takdirde Alıcı (i) siparişin iptal edilmesini, (ii) Ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini veya (iii) teslimat süresinin mücbir sebebin/engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. Alıcının siparişi iptal etmesi halinde ödediği toplam tutar 14 gün içinde kendisine ödenir. Alıcının kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, Ürün tutarı, siparişin Alıcı tarafından iptal edilmesinden sonra 3 iş günü içerisinde ilgili bankaya iade edilir. Bu tutarın bankaya iadesinden sonra Alıcı hesaplarına yansıması banka işlem sürecine bağlıdır ve Alıcı bu hususta Satıcının hiçbir sorumluluğu olmadığını kabul ve beyan etmektedir.
 
 1. Fatura Bilgileri 
 

Ad/Soyad/Unvan: _______________

Fatura Adresi: _______________

 

Fatura teslimat sırasında fatura adresine sipariş ile birlikte teslim edilecektir.

 
 1. GENEL KOŞULLAR
 
 1. Alıcı, Ürünün özellikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimatı ve ilişkili diğer ön bilgileri okuyup bu hususlarda bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli onayı verdiğini kabul ve beyan eder.
 
 1. Satıcı, Sözleşme konusu Ürünün sağlam, eksiksiz ve siparişte belirtilen nitelikleri haiz olarak teslim edilmesinden sorumludur.
 
 1. CAYMA HAKKI
 
 1. Alıcının, hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin Ürünün teslim edildiği tarihten itibaren 14 gün içerisinde Ürünü iade ederek/teslim almayarak cayma hakkı bulunmaktadır.
 
 1. Cayma bildiriminin Satıcıya ulaşması tarihinden itibaren __________14_____ gün içerisinde Ürünün Satıcının Sözleşmede belirtilen ürün iade adresine ya da yetkilendirmiş olduğu kişiye _______________ Kargo firması ile geri gönderilmesi zorunludur. Belirtilen firma haricinde bir firma tercih edilmesi halinde kargo masraflarından Alıcı sorumlu olacaktır.
 
 1. Cayma hakkının kullanılabilmesi için bu süre içinde Satıcıya bu hakkın kullanıldığı [email protected] e-posta adresine gönderilecek bir e-posta veya www.drinke.com linki üzerinde yer alan iletişim formu aracılığı ile bildirilmelidir.
 
 1. Alıcının cayma hakkını kullanmayı istemesi halinde Ürünün faturası, kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak iade edilecek Ürünleri cayma hakkının kullanıldığının bildirilmesinden itibaren ______14_________ gün içinde Satıcı tarafından belirlenen _______________ Kargo firması ile Satıcıya gönderecektir. Cayma bildirimi yapılmaksızın Satıcıya gönderilen Ürünlere ilişkin kargo ücreti Alıcı tarafından karşılanacaktır. 
 
 1. Alıcının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca “tacir” sıfatını haiz olması durumunda cayma hakkı bulunmamaktadır.
 
 1. Alıcının cayma hakkını kullanması halinde Satıcı, cayma bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren 14 gün içerisinde ürün bedelinin Alıcının banka hesabına veya kredi kartı hesabına iade edilmesi için ilgili banka nezdinde derhal girişimde bulunur.
 
 1. İHTİLAFLARIN HALLİ VE YETKİLİ MAHKEME
 

İşbu Sözleşmeden doğan uyuşmazlıklara Türk Hukuku uygulanacaktır. Her yıl Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından ilan edilen değere kadar olan uyuşmazlıklar için işleminin yapıldığı yerdeki veya Alıcının ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetleri, ilan edilen bedelin üzerindeki ihtilaflarda ise işlemin yapıldığı veya Alıcının ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Mahkemeleri yetkili olacaktır.

 

ÖDEME DETAYLARI

 

Mesafeli Satım Sözleşmesi’ne konu olan Ürüne ilişkin fiyat detayları aşağıdaki gibidir.

 • Ürün Cinsi/Modeli:
 • Ürün Adedi:
 • Satış Fiyatı (KDV Dahil):
 • Vadeli Fiyatı (KDV Dahil):
 • Ara Toplam:
 • Hediye Çeki:
 • Toplam:
 • Ödeme Şekli Ve Planı:
 • Teslimat Adresi:
 • Teslim Edilecek Kişi:
 • Fatura Adresi:
cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR